Behandelingen

Nadat de diagnose is gesteld wordt in overleg met u gekeken welke behandeling bij u past. Wij behandelen generalistisch – zo kort als mogelijk en zo lang als nodig - met een transdiagnostische blik. Dat betekent dat we naar u kijken als mens; wat uw uitdagingen zijn, wat u belangrijk vindt en wat u wilt bereiken. In de behandeling staat uw eigen kracht centraal. Door die aan te spreken, te versterken en u te leren hierop te vertrouwen zorgen we dat u zo snel mogelijk zelfstandig weer verder kan.

Zo nodig zal er gedurende uw behandeling overleg plaats vinden met uw huisarts en/of andere professionals. Praktijk BAS heeft hierin korte lijnen, zowel wat betreft facetoface contact, telefonisch- als emailcontact. Uw verwijzer zal na de intake geinformeerd worden over de diagnose en voorgenomen behandeling. Ook na einde van de behandeling wordt uw verwijzer geinformeerd over de behaalde resultaten. Tijdens en na afsluiting van de behandeling evalueren we de behandelresultaten (Routine Outcome Measurement). Daarnaast stellen wij uw mening over de bejegening door onze medewerkers en over de behandeling zeer op prijs, deze meting vindt plaats middels de CQ-I vragenlijst. Op deze manier helpt u ons om de zorg te optimaliseren en (nog meer) aan de wensen van onze cliënten tegemoet te komen. Uiteraard is er tijdens de behandeling aandacht voor uw naasten (bv. kinderen, ouders, partner). Zowel u, als ook uw behandelaar, kan vragen om uw naaste mee te nemen in de behandeling.

Psychotherapie

Psychotherapie is voor mensen met psychische klachten die iets aan zichzelf willen veranderen. Dit kan zijn op het gebied van gedachten...

EMDR

EMDR is een behandeling voor mensen die in het verleden iets traumatisch hebben meegemaakt en vervolgens last blijven houden van de lading...

Farmacotherapie

Farmacotherapie staat voor behandelen met medicatie. Een behandeling bestaat nooit alleen uit het voorschrijven en slikken van medicatie...

Ondersteunende behandeling

Ondersteunende/activerende/structurerende behandeling. Deze behandeling is voor mensen die vaak problemen hebben op meerdere levensgebieden...

Lichttherapie

Lichttherapie wordt gegeven bij winterdepressies. Gedurende een week dagelijks 3 kwartier onder een lamp die dezelfde hoeveelheid licht...

E-health

E-health staat voor elektronische gezondheid, ofwel zorg via internet. Steeds meer aandacht gaat uit naar zogeheten ‘blended care’, waarbij...