EMDR

EMDR is een behandeling voor mensen die in het verleden iets traumatisch hebben meegemaakt en vervolgens last blijven houden van de lading van het trauma. Bijvoorbeeld door terugkerende herinneringen en nachtmerries. Door middel van EMDR wordt geprobeerd de emotionele lading van het oorspronkelijke herinneringsbeeld te verminderen, zodat het dagelijks leven er minder door wordt beinvloed. Bij EMDR krijgt u via een koptelefoon klikjes te horen, afwisselend in uw linker en rechter oor. Hierdoor wordt de interactie tussen de twee hersenhelften versterkt, waardoor verwerking van het trauma alsnog bewerkstelligd kan worden.