Ondersteunende/activerende/structurerende behandeling

Deze behandeling is voor mensen die vaak problemen hebben op meerdere levensgebieden. Van te voren spreken we in onderling overleg af op welke gebieden ondersteuning/ activering of structurering nodig is en op welke manier deze wordt gegeven.