Persoonlijkheidsstoornissen

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben een gedragspatroon of ervaringen die duidelijk afwijken van de verwachtingen binnen de cultuur waarin iemand leeft. Dit gedragspatroon en deze ervaringen zijn star, moeilijk te veranderen en bestaan al vanaf de puberteit of vroege volwassenheid. Mensen ervaren het als een last in contact met anderen. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis kunnen bijvoorbeeld extreem wantrouwend zijn. Ook kunnen ze erg sterk gericht zijn op regels, of zich juist helemaal niets aantrekken van regels. Ze kunnen sterk afhankelijk zijn van anderen, of zich juist helemaal niet open durven stellen voor anderen en ieder contact uit de weg gaan.